STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59311 18000824/HSCBA-LA 190000004/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CUỘN

Còn hiệu lực

59312 18000825/HSCBA-LA 190000005/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

59313 18000735/HSCBSX-BD 190000001/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG AN Khẩu trang em bé ( Xanh, Hồng, Trắng )

Còn hiệu lực

59314 18011639/HSCBA-HCM 190000006/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Khẩu trang phẫu thuật tiệt trùng

Còn hiệu lực

59315 18011643/HSCBA-HCM 190000007/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN UNICO ALLIANCE COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy trợ thính EasyHear

Còn hiệu lực

59316 18003278/HSCBSX-HCM 190000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN NANOQUANT REAL-TIME HBV

Còn hiệu lực

59317 18011647/HSCBA-HCM 190000009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Phim X - quang y tế ( Medical X-ray films )

Còn hiệu lực

59318 18011649/HSCBA-HCM 190000011/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Phim X - quang y tế

Còn hiệu lực

59319 18011651/HSCBA-HCM 190000013/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần sau khi tiệt trùng

Còn hiệu lực

59320 18011652/HSCBA-HCM 190000014/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy ghế nha khoa

Còn hiệu lực