STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59321 000.00.19.H29-200731-0007 200001278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN VẠN PHƯỚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59322 000.00.10.H31-200723-0001 200000030/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59323 000.00.19.H29-200728-0013 200000195/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘT THÀNH VIÊN NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

59324 000.00.19.H29-200729-0007 200000196/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

59325 000.00.19.H29-200729-0004 200000234/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC THỊNH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

59326 000.00.19.H29-200729-0017 200000235/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM DV TH CARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59327 000.00.19.H29-200703-0007 200001270/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ đẩy chỉ đóng lỗ Trocar

Còn hiệu lực

59328 000.00.19.H29-200728-0008 200001271/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Hóa chất chẩn đoán (IVD) dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

59329 000.00.19.H29-200729-0016 200001272/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX - XNK QUỐC TẾ 24/7 Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59330 000.00.19.H29-200729-0011 200001273/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Áo choàng bảo vệ (Protective Gown)

Còn hiệu lực