STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59341 000.00.04.G18-200723-0006 20000386CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC TÂN KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

59342 000.00.04.G18-200731-0008 20000385CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HƯNG Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

59343 000.00.19.H29-200810-0028 200000250/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÊ THÀNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59344 000.00.04.G18-200723-0001 20000384CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế QSS (QSS Disposable Medical Mask)

Còn hiệu lực

59345 000.00.04.G18-200729-0004 20000383CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Kẹp sinh thiết dùng một lần Single Use Biopsy Forceps

Còn hiệu lực

59346 000.00.04.G18-200728-0007 20000382CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN Bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch ( Medical protective clothing)

Còn hiệu lực

59347 000.00.04.G18-200730-0016 20000381CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANA KHẨU TRANG Y TẾ TARA (TARA MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

59348 000.00.04.G18-200730-0012 20000380CFS/BYT-TB-CT

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHỰT HÀO Khẩu trang y tế (Medical mask)

Còn hiệu lực

59349 000.00.04.G18-200731-0011 20000379CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP A&G QUỐC TẾ Khẩu trang y tế ISDR Every one day mask (ISDR Every one day mask medical mask)

Còn hiệu lực

59350 000.00.04.G18-200803-0003 20000378CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khẩu trang y tế 03 lớp (03 ply Medical Masks)

Còn hiệu lực