STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59441 18011537/HSCBMB-HN 180000043/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ

Còn hiệu lực

59442 18011525/HSCBMB-HN 180000042/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

59443 18011554/HSCBMB-HN 180000041/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC

Còn hiệu lực

59444 18010068/HSCBA-HN 180000306/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

59445 18000721/HSCBSX-BD 180000005/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED KOMOSA–HD 8,4B

Còn hiệu lực

59446 18000722/HSCBSX-BD 180000006/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÀNH NHÂN Đèn hồng ngoại

Còn hiệu lực

59447 17008938/HSCBA-HCM 180000469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI máy xét nghiệm đông máu bán tự động

Còn hiệu lực

59448 18009194/HSCBA-HCM 180000470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM Máy tập phục hồi chức năng cho chi dưới

Còn hiệu lực

59449 18009198/HSCBA-HCM 180000471/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH B2B GLOBAL Dụng cụ đóng da nhanh trong phẫu thuật không cần khâu EZ - UP SKIN CLOSURE

Còn hiệu lực

59450 18009310/HSCBA-HCM 180000472/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng cá nhân

Còn hiệu lực