STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59471 000.00.19.H26-200706-0013 200000234/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ

Còn hiệu lực

59472 000.00.19.H26-200716-0019 200001256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM SUNPHARMA TRUY MÃ VƯƠNG

Còn hiệu lực

59473 000.00.19.H26-200720-0006 200001257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM GEL PHỤ KHOA TOKYO LADY

Còn hiệu lực

59474 000.00.19.H26-200720-0008 200001258/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NOVAMIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT NOVASINUS

Còn hiệu lực

59475 000.00.19.H26-200715-0010 200001259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ EDKGROUP Khẩu trang y tế EDK MASK - 3 lớp

Còn hiệu lực

59476 000.00.19.H26-200720-0011 200000235/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

59477 000.00.19.H26-200716-0026 200001260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ EDKGROUP Khẩu trang y tế EDK MASK - 4 Lớp

Còn hiệu lực

59478 000.00.19.H26-200717-0007 200001261/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DP THIÊN DƯƠNG nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

59479 000.00.19.H26-200716-0006 200001263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN PHÚ HƯNG Khẩu trang Y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

59480 000.00.19.H26-200716-0008 200001264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN PHÚ HƯNG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực