STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59471 18009863/HSCBA-HN 180000204/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC Cáp điện tim

Còn hiệu lực

59472 18009851/HSCBA-HN 180000205/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Cọc truyền dịch

Còn hiệu lực

59473 18009862/HSCBA-HN 180000206/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC Cảm biến đo SpO2

Còn hiệu lực

59474 18009861/HSCBA-HN 180000207/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC Điện cực điện tim

Còn hiệu lực

59475 18008862/HSCBMB-HCM 180000031/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH

Còn hiệu lực

59476 18008860/HSCBMB-HCM 180000030/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAHO

Còn hiệu lực

59477 18009831/HSCBA-HN 180000208/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Kìm kẹp Clip Titanium

Còn hiệu lực

59478 18000212/HSCBA-TH 180000001/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hệ thống soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

59479 18000213/HSCBA-TH 180000002/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy ly tâm

Còn hiệu lực

59480 18000214/HSCBA-TH 180000003/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Ống soi tai mũi họng

Còn hiệu lực