STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59481 18009362/HSCBA-HCM 180000522/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ống Glucose (có Vaccum) Size 2ml; Size 4ml/ Glucose Tube (Vacuum)

Còn hiệu lực

59482 18009363/HSCBA-HCM 180000523/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ống Plain (có Vaccum) Size 2ml, 4ml/ Plain Tube (Vacuum)

Còn hiệu lực

59483 18009364/HSCBA-HCM 180000524/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Dây hút đàm có van kiểm soát (Size FR6; FR8; FR10; FR12; FR14; FR16)/ Suction catheter

Còn hiệu lực

59484 18009365/HSCBA-HCM 180000525/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Bơm tiêm dùng một lần 50ml, luer lock (không kim tiêm)/ Disposable syringe without needle luer lock 50ml

Còn hiệu lực

59485 18008879/HSCBMB-HCM 180000054/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ APCO

Còn hiệu lực

59486 18009423/HSCBA-HCM 180000526/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH Các loại bao bọc dụng cụ

Còn hiệu lực

59487 18009424/HSCBA-HCM 180000527/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH CÁC LOẠI DÂY HÚT DỊCH, ỐNG NỐI (KHÔNG XÂM NHẬP)

Còn hiệu lực

59488 18009425/HSCBA-HCM 180000528/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH CÁC LOẠI BÌNH ÁP LỰC ÂM

Còn hiệu lực

59489 18009441/HSCBA-HCM 180000529/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M Soft Cloth Dressing with Pad

Còn hiệu lực

59490 18008886/HSCBMB-HCM 180000055/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NGỌC ĐẠO

Còn hiệu lực