STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59601 000.00.04.G18-200701-0529 20000103/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc (Chủng loại: Ultimaster)

Còn hiệu lực

59602 000.00.04.G18-200617-0517 20000102/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Máy theo dõi nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra và độ bão hòa Oxy SpO2

Còn hiệu lực

59603 000.00.04.G18-200701-0528 20000101/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bóng nong động mạch vành áp lực cao (Chủng loại: Accuforce)

Còn hiệu lực

59604 000.00.04.G18-200618-0518 20000100/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Hệ thống định vị bằng hình ảnh trong phẫu thuật phaco

Còn hiệu lực

59605 000.00.04.G18-200603-0506 20000099/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

59606 000.00.04.G18-200529-0497 20000098/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

59607 000.00.04.G18-200608-0007 200021/NKTTB-BYT

CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro định tính kháng nguyên liên quan đến lõi virus viêm gan B

Còn hiệu lực

59608 000.00.17.H54-200717-0001 200000012/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH WIDE LAND Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

59609 000.00.19.H26-200716-0015 200001241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA PHỤ KHOA TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

59610 000.00.19.H26-200716-0016 200001242/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA DUNG DỊCH TRIỆU GIA

Còn hiệu lực