STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59651 000.00.19.H26-200703-0009 200000218/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LE DELTA

Còn hiệu lực

59652 000.00.19.H26-200706-0014 200001211/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI A1 Á CHÂU KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

59653 000.00.19.H26-200706-0012 200000219/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

59654 000.00.19.H26-200703-0018 200001212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

59655 000.00.19.H26-200707-0002 200001213/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe tiêm đa năng

Còn hiệu lực

59656 000.00.19.H26-200707-0006 200001214/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe đẩy cáng cứu thương

Còn hiệu lực

59657 000.00.19.H26-200707-0009 200001215/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Đèn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

59658 20014902/HSCBA-HN 200001217/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Bộ đèn phẫu thuật đội đầu và kính lúp

Còn hiệu lực

59659 000.00.19.H26-200709-0023 200000151/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59660 000.00.19.H26-200703-0015 200000221/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH TOÀN

Còn hiệu lực