STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59671 000.00.19.H29-200924-0003 200000348/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG KIÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59672 000.00.19.H29-201001-0001 200000271/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Còn hiệu lực

59673 000.00.19.H29-200830-0003 200001788/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bột kit rửa máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

59674 000.00.19.H32-200921-0001 200000002/PCBSX-KH

CÔNG TY TNHH THIÊN NGA BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59675 000.00.16.H34-200922-0001 200000005/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Nôi em bé

Còn hiệu lực

59676 000.00.17.H39-200826-0002 200000050/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN D&D Găng tay y tế

Còn hiệu lực

59677 000.00.16.H34-200922-0002 200000006/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực

59678 000.00.19.H29-200916-0010 200001764/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Hệ thống dụng cụ đê cao su

Còn hiệu lực

59679 000.00.19.H29-200922-0015 200001770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Vớ điều trị, suy giãn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

59680 000.00.19.H29-200922-0017 200001771/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Vớ dự phòng huyết khối

Còn hiệu lực