STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59721 000.00.19.H26-200914-0001 200001688/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ NHỰA LONG BIÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59722 000.00.19.H26-200923-0010 200001689/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Nước súc miệng Am care

Còn hiệu lực

59723 000.00.19.H26-200927-0019 200000351/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

59724 000.00.19.H26-200908-0001 200000352/PCBMB-HN

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KĐ

Còn hiệu lực

59725 000.00.19.H26-200912-0001 200000353/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHARMATEK USA

Còn hiệu lực

59726 000.00.19.H26-200928-0005 200000354/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GOLDLAB CANADA

Còn hiệu lực

59727 000.00.19.H26-200925-0004 200001690/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SUN HEALTH Găng tay khám bệnh Nitrile

Còn hiệu lực

59728 000.00.19.H26-200927-0018 200000230/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BS VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59729 000.00.19.H26-200926-0002 200001699/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM NƯỚC SÚC MIỆNG SUPEREF

Còn hiệu lực

59730 000.00.19.H29-200807-0018 200001733/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IMMO CLASSIC

Còn hiệu lực