STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59751 000.00.19.H26-200716-0010 200001266/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG Khẩu trang Y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

59752 000.00.19.H26-200716-0011 200001267/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

59753 000.00.19.H26-200709-0017 200001268/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ & SỨC KHỎE HOME DOCTOR Vòng cân bằng VX4

Còn hiệu lực

59754 000.00.19.H26-200714-0002 200001269/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Tủ bảo quản dược phẩm và sinh học

Còn hiệu lực

59755 000.00.19.H26-200710-0011 200001270/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

59756 000.00.19.H26-200714-0001 200000156/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ & CNC VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59757 000.00.19.H26-200710-0006 200000236/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

59758 000.00.19.H26-200420-0022 200000237/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BVA

Còn hiệu lực

59759 000.00.19.H26-200717-0012 200000238/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ HÀ ĐỨC

Còn hiệu lực

59760 000.00.19.H26-200717-0014 200000157/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDSTAR QUỐC TẾ Gạc đánh tưa lưỡi, vệ sinh nướu, răng, miệng (loại khô và/hoặc loại tẩm dịch vệ sinh lưỡi, nướu, răng, miệng)

Còn hiệu lực