STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59761 17006836/HSCBA-HCM 170001156/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ búa dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

59762 17006837/HSCBA-HCM 170001157/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ cán dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

59763 17006849/HSCBA-HCM 170001160/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ đinh Kirschner

Còn hiệu lực

59764 17006850/HSCBA-HCM 170001161/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ hộp đựng dụng cụ và màng lọc

Còn hiệu lực

59765 17006852/HSCBA-HCM 170001163/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ máy cưa xương và phụ kiện

Còn hiệu lực

59766 17006854/HSCBA-HCM 170001165/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ que đè lưỡi

Còn hiệu lực

59767 17006855/HSCBA-HCM 170001166/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ kẹp cầm máu, mạch máu

Còn hiệu lực

59768 17006856/HSCBA-HCM 170001167/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ kẹp dụng cụ, tổ chức

Còn hiệu lực

59769 17006857/HSCBA-HCM 170001168/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ kẹp mang kim

Còn hiệu lực

59770 17006858/HSCBA-HCM 170001169/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ nạo, đục, nâng xương

Còn hiệu lực