STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59821 000.00.19.H29-200708-0009 200001128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59822 000.00.19.H29-200709-0008 200000206/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59823 000.00.19.H29-200708-0002 200000175/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT

Còn hiệu lực

59824 000.00.19.H29-200702-0003 200000176/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT

Còn hiệu lực

59825 000.00.19.H29-200708-0003 200000207/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - KHẨU TRANG Y TẾ MẠNH TRUNG Khẩu trang y tế, Khẩu trang y tế kháng khuẩn

Còn hiệu lực

59826 000.00.19.H29-200708-0018 200001130/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang Y tế AncareN95 (AncareN95 Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

59827 000.00.19.H29-200615-0008 200001131/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang Y ế ANCARE (ANCARE Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

59828 000.00.17.H39-200625-0002 200000048/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59829 000.00.16.H02-200706-0002 200000010/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIÊN HƯNG KHẨU TRANG Y TẾ TIÊN HƯNG

Còn hiệu lực

59830 000.00.16.H02-200619-0003 200000011/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SJC Khẩu trang Y tế SJC

Còn hiệu lực