STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59831 000.00.19.H26-200420-0005 200000688/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS Khẩu trang y tế thông thường Niva

Còn hiệu lực

59832 20015361/HSCBA-HN 200000689/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ECO Khẩu trang y tế Eco panacer

Còn hiệu lực

59833 000.00.16.H23-200418-0001 200000010/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DHQ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59834 000.00.16.H23-200419-0001 200000050/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH TM SX & IN THÊU THÀNH CÔNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59835 20003367/HSCBSX-HCM 200000048/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD Khẩu trang Y tế TENAMYD® FACE MASK

Còn hiệu lực

59836 20003385/HSCBSX-HCM 200000049/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TƯƠI MART Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59837 20014082/HSCBA-HCM 200000614/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ BÌNH TIÊN KHẨU TRANG Y TẾ MED TETS v.02

Còn hiệu lực

59838 20014081/HSCBA-HCM 200000615/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ BÌNH TIÊN KHẨU TRANG Y TẾ MED TETS v.01

Còn hiệu lực

59839 20014061/HSCBA-HCM 200000616/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Hóa chất tách chiết DNA,RNA virus từ tế bào

Còn hiệu lực

59840 20003384/HSCBSX-HCM 200000051/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN AMIMEXCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực