STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59861 000.00.19.H26-200714-0001 200000156/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ & CNC VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59862 000.00.19.H26-200710-0006 200000236/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

59863 000.00.19.H26-200420-0022 200000237/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BVA

Còn hiệu lực

59864 000.00.19.H26-200717-0012 200000238/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ HÀ ĐỨC

Còn hiệu lực

59865 000.00.19.H26-200717-0014 200000157/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDSTAR QUỐC TẾ Gạc đánh tưa lưỡi, vệ sinh nướu, răng, miệng (loại khô và/hoặc loại tẩm dịch vệ sinh lưỡi, nướu, răng, miệng)

Còn hiệu lực

59866 000.00.19.H26-200718-0001 200000158/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59867 000.00.24.H49-200706-0001 200000003/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Dao''spa Xoa Bóp Dao Đỏ

Còn hiệu lực

59868 000.00.24.H49-200714-0001 200000004/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DOIT

Còn hiệu lực

59869 000.00.19.H26-200717-0003 200000233/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND

Còn hiệu lực

59870 000.00.19.H15-200717-0001 200000003/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BÌNH AN

Còn hiệu lực