STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59881 000.00.19.H29-200716-0002 200001164/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM Khẩu trang y tế VINAFACEMASK/ VINAFACEMASK Medical face mask

Còn hiệu lực

59882 000.00.19.H29-200702-0004 200000180/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

59883 000.00.19.H29-200716-0012 200001165/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA MIẾNG DÁN HẠ SỐT SIRI

Còn hiệu lực

59884 000.00.19.H29-200717-0001 200001166/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA MIẾNG DÁN NÓNG IRYSIAN

Còn hiệu lực

59885 000.00.19.H29-200715-0013 200001167/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế QSS (QSS Disposable Medical Mask)

Còn hiệu lực

59886 000.00.19.H29-200716-0010 200001168/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA XUÂN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

59887 000.00.12.H19-200707-0002 200000015/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH KIM TÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59888 000.00.12.H19-200707-0003 200000034/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA CÔNG CƠ KHÍ ĐẠI PHÚC THỊNH SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ VÀ KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

59889 000.00.16.H05-200717-0002 200000090/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU DỆT GIANG GIANG Gạc hút y tế Giang Giang

Còn hiệu lực

59890 000.00.16.H23-200716-0001 200000001/PCBMB-HD

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ LINH SƠN

Còn hiệu lực