STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59891 000.00.19.H29-200917-0002 200001697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HANJOY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59892 000.00.19.H29-200915-0003 200001698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

59893 000.00.19.H29-200916-0008 200000336/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ GUNMA VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59894 000.00.19.H29-200922-0005 200000337/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV SX DDT VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

59895 18000411/HSCBMB-PT 200000003/PCBMB-PT

CÔNG TY TNHH THUONG MAI VÀ KỸ THUẬT MEDITECH

Còn hiệu lực

59896 000.00.19.H15-200923-0001 200000004/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM VÀ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH PHÚC AN

Còn hiệu lực

59897 000.00.19.H26-200917-0004 200001657/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH FUJIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI FUNBON DHP

Còn hiệu lực

59898 000.00.19.H26-200916-0002 200000223/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH NĂM PHƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59899 000.00.19.H26-200917-0013 200001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINMAS POWER KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM

Còn hiệu lực

59900 000.00.19.H26-200917-0002 200001660/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN Ý Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực