STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59901 20015304/HSCBA-HN 200000638/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

59902 20015306/HSCBA-HN 200000639/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

59903 20015309/HSCBA-HN 200000640/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khẩu trang y tế 04 lớp

Còn hiệu lực

59904 20015307/HSCBA-HN 200000641/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN Khấu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

59905 20015308/HSCBA-HN 200000642/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN Bộ bảo hộ chống dịch

Còn hiệu lực

59906 20015317/HSCBA-HN 200000643/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO BÀN TIÊM - THAY BĂNG

Còn hiệu lực

59907 20015267/HSCBA-HN 200000631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG LIÊN Nước súc miệng

Còn hiệu lực

59908 20015268/HSCBA-HN 200000632/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG LIÊN Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

59909 20015278/HSCBA-HN 200000635/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Nước súc miệng Castor hương bạc hà

Còn hiệu lực

59910 20015275/HSCBA-HN 200000633/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE BÔN FLEX GOLD ONE

Còn hiệu lực