STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59911 000.00.19.H26-200914-0003 200000341/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TPP HÀ NỘI

Còn hiệu lực

59912 000.00.16.H02-200918-0001 200000003/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TÂM

Còn hiệu lực

59913 000.00.19.H29-200722-0013 200001683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

59914 000.00.19.H29-200915-0002 200000259/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

Còn hiệu lực

59915 000.00.19.H29-200421-0004 200001684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

59916 000.00.19.H29-200421-0005 200001685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi tự điều chỉnh cân bằng 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

59917 000.00.19.H29-200916-0001 200001686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói đỡ đẻ sạch

Còn hiệu lực

59918 000.00.19.H29-200915-0013 200001687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59919 000.00.19.H29-200919-0004 200001688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ AN PHÚC

Còn hiệu lực

59920 000.00.19.H26-200902-0007 200001649/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ Xịt mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực