STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59931 20015366/HSCBA-HN 200000779/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RISEN FOOD VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59932 20006506/HSCBSX-HN 200000073/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PROCARE VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59933 000.00.19.H26-200425-0003 200000780/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59934 000.00.19.H26-200425-0004 200000781/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

59935 20009545/HSCBMB-HCM 200000109/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SEJUNG MEDICAL VALLEY

Còn hiệu lực

59936 000.00.17.H54-200427-0002 200000004/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN CAO CẤP HS

Còn hiệu lực

59937 000.00.17.H54-200427-0001 200000003/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN KHẨU TRANG Y TẾ CAO CẤP HS

Còn hiệu lực

59938 000.00.16.H05-200423-0003 200000028/PCBSX-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59939 000.00.16.H05-200424-0003 200000042/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Dung dịch xịt mũi DKSALT

Còn hiệu lực

59940 000.00.16.H05-200424-0004 200000043/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Dung dịch xịt mũi DKSALT BABY

Còn hiệu lực