STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59941 000.00.19.H26-200826-0014 200001554/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMED Dung dịch nhỏ mũi/ Dung dịch khí dung

Còn hiệu lực

59942 000.00.19.H26-200826-0015 200001555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMED Dung dịch nhỏ mũi/ Dung dịch khí dung

Còn hiệu lực

59943 170006528/HSCBA-HN 200001556/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Đèn đọc phim X-Quang

Còn hiệu lực

59944 000.00.19.H26-200828-0010 200001557/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hoá

Còn hiệu lực

59945 000.00.19.H26-200828-0008 200001558/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ đỡ đẻ

Còn hiệu lực

59946 000.00.19.H26-200828-0007 200001559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Khoan xương tay

Còn hiệu lực

59947 000.00.19.H26-200827-0013 200001560/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MEE VIỆT NAM XE ĐẠP TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Còn hiệu lực

59948 000.00.19.H26-200828-0005 200001562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC QUANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59949 000.00.19.H26-200827-0010 200001563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HITECH Máy kéo giãn cổ, cột sống trị liệu

Còn hiệu lực

59950 000.00.19.H26-200827-0005 200001564/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MEE VIỆT NAM Thiết bị tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực