STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59961 000.00.19.H29-200630-0012 200001080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Linh kiện tay giả

Còn hiệu lực

59962 000.00.19.H29-200629-0006 200001081/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ trang phục phòng chống dịch (Disposable Protective Clothing)

Còn hiệu lực

59963 000.00.19.H29-200630-0009 200000197/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV BOOWOO Găng tay y tế các loại

Còn hiệu lực

59964 000.00.17.H09-200623-0001 200000029/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH TÂN ĐÔNG TIẾN BÌNH DƯƠNG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

59965 000.00.17.H09-200623-0002 200000030/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỊNH THIÊN Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

59966 000.00.16.H40-200629-0001 200000028/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH TRANG PHỤC PHẪU THUẬT (SURGICAL GOWN)

Còn hiệu lực

59967 000.00.48.H41-200627-0001 200000020/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

59968 000.00.48.H41-200624-0001 200000005/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI MINH

Còn hiệu lực

59969 000.00.16.H02-200619-0002 200000008/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP HƯNG Khẩu trang Y tế Hiệp Hưng

Còn hiệu lực

59970 000.00.16.H02-200622-0001 200000001/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ PHAN ANH

Còn hiệu lực