STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59971 000.00.19.H26-200901-0006 200001580/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IME Kính hiển vi phẫu thuật các chuyên khoa và phụ kiện tiêu chuẩn

Còn hiệu lực

59972 000.00.19.H26-200902-0001 200000209/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PVT VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59973 000.00.19.H26-200818-0015 200000210/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH NGÂN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59974 000.00.10.H31-200824-0001 200000029/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59975 000.00.10.H31-200822-0001 200000041/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH DŨNG QUỲNH HƯNG YÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59976 000.00.19.H29-200814-0018 200001528/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Que nong/thăm dò tử cung dùng trong sản khoa các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

59977 000.00.19.H29-200820-0004 200001529/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA Bộ trang phục phòng, chống dịch (mũ, áo, quần + bao giầy)

Còn hiệu lực

59978 000.00.19.H29-200827-0029 200000309/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HUY KHANG Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

59979 000.00.19.H29-200827-0027 200001530/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bàn điều trị bệnh nhân và phụ kiện.

Còn hiệu lực

59980 000.00.19.H29-200827-0028 200001531/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bàn khám sản phụ khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực