STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51 000.00.17.H54-240203-0001 240000001/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y KOTRI STY

Còn hiệu lực

52 000.00.17.H54-240108-0001 240000004/PCBMB-TB

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 61

Còn hiệu lực

53 000.00.04.G18-220726-0012 2400293ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính các loại vi khuẩn Lao không điển hình

Còn hiệu lực

54 17002758/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400292ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính DNA và RNA (hoặc acid nucleic toàn phần, TNA) HIV-1

Còn hiệu lực

55 000.00.17.H54-240201-0004 240000015/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA S6

Còn hiệu lực

56 000.00.17.H54-240201-0003 240000014/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA S5

Còn hiệu lực

57 000.00.17.H54-240201-0002 240000013/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA TÁCH

Còn hiệu lực

58 000.00.04.G18-220629-0011 2400291ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến di truyền thrombophilia

Còn hiệu lực

59 000.00.17.H54-240201-0001 240000012/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA S4

Còn hiệu lực

60 000.00.17.H54-240129-0001 240000003/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1631

Còn hiệu lực