STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51 000.00.19.H29-230118-0005 230000178/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Vật liệu làm cầu răng và mão răng tạm thời

Còn hiệu lực

52 000.00.19.H29-230113-0012 230000177/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Hệ thống xét nghiệm nhanh IVD định tính kháng nguyên Aspergillus galactomannan

Còn hiệu lực

53 000.00.10.H55-230117-0001 230000002/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 42

Còn hiệu lực

54 000.00.04.G18-230118-0004 230000089/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm khí máu, điện giải

Còn hiệu lực

55 000.00.48.H41-230103-0001 230000002/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1037

Còn hiệu lực

56 000.00.19.H26-230118-0017 230000093/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA Xịt Họng Xiho

Còn hiệu lực

57 000.00.19.H26-230118-0016 230000092/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA Xịt xoang mũi Xoamu

Còn hiệu lực

58 000.00.16.H02-230118-0001 230000001/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH NGÂN KIỀU PHARMA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA LADY GPS

Còn hiệu lực

59 000.00.04.G18-230118-0002 230000088/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm khí máu, điện giải

Còn hiệu lực

60 000.00.22.H44-230116-0001 230000001/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 921

Còn hiệu lực