STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
591 000.00.19.H26-240125-0021 240000201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA HƯNG Gel siêu âm

Còn hiệu lực

592 000.00.19.H26-240125-0002 240000271/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETOPHA Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

593 000.00.19.H26-240110-0006 240000200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bồn rửa tay vô trùng

Còn hiệu lực

594 000.00.19.H26-240125-0003 240000270/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PISY PHARMA Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

595 000.00.19.H26-240125-0014 240000269/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Bộ hút dịch

Còn hiệu lực

596 000.00.19.H26-240115-0039 240000268/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Máy bào mô (Máy xay mô)

Còn hiệu lực

597 000.00.19.H26-240125-0004 240000267/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

598 000.00.19.H26-240125-0007 240000035/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN MINH Á ÂU

Còn hiệu lực

599 000.00.04.G18-240131-0008 240000013/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

600 000.00.04.G18-240131-0007 240000012/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực