STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
591 000.00.19.H29-221109-0005 230000017/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đo thị lực tự động

Còn hiệu lực

592 000.00.19.H29-221109-0004 230000016/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đo thị lực tự động

Còn hiệu lực

593 000.00.19.H29-221209-0014 230000038/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hóa chất làm sạch dụng cụ nội soi

Còn hiệu lực

594 000.00.19.H29-221109-0009 230000015/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Kính sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

595 000.00.19.H29-221220-0026 230000014/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đo thị lực tự động

Còn hiệu lực

596 000.00.19.H29-221109-0016 230000013/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy phân tích tròng kính tự động

Còn hiệu lực

597 000.00.19.H29-220816-0014 230000012/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy chiếu bản đồ thị lực tự động

Còn hiệu lực

598 000.00.19.H29-221216-0007 230000037/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đo nhãn áp

Còn hiệu lực

599 000.00.19.H29-221216-0008 230000036/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đo nhãn áp

Còn hiệu lực

600 000.00.19.H29-221216-0011 230000035/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đo nhãn áp

Còn hiệu lực