STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
591 000.00.19.H26-220615-0009 220002157/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG ỐNG THÔNG DẠ DÀY

Còn hiệu lực

592 000.00.19.H26-220615-0016 220001930/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI METECK

Còn hiệu lực

593 000.00.19.H26-220615-0021 220002156/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Bộ bơm xi măng có bóng

Còn hiệu lực

594 000.00.19.H26-220621-0030 220001877/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THỊNH VŨ PHARM DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

595 000.00.19.H26-220614-0027 220001876/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN C.S.C Dây rửa ống nội soi PULL THRU dùng 1 lần

Còn hiệu lực

596 000.00.19.H29-220617-0002 220001371/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SUNDENT Dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

597 000.00.19.H26-220613-0009 220001875/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Cuvettes để thực hiện xét nghiệm sinh hóa và/hoặc pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

598 000.00.19.H26-220610-0002 220001929/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HEALTH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

599 000.00.17.H58-220606-0001 220000049/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 789

Còn hiệu lực

600 000.00.17.H58-220608-0001 220000048/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 782

Còn hiệu lực