STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60001 000.00.19.H26-200512-0011 200001166/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

60002 000.00.19.H26-200609-0012 200001167/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM (Họ) Thước đo phẫu thuật

Còn hiệu lực

60003 000.00.19.H26-200609-0013 200001168/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay cầm gương soi thanh quản

Còn hiệu lực

60004 000.00.19.H26-200609-0015 200001169/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM (Họ) Dao phẫu thuật liền cán

Còn hiệu lực

60005 000.00.19.H26-200609-0017 200001171/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM (Họ) Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

60006 000.00.19.H26-200629-0001 200001172/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Miếng dán sưởi ấm cơ thể

Còn hiệu lực

60007 000.00.19.H26-200628-0002 200001173/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

60008 000.00.19.H26-200628-0001 200000207/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG

Còn hiệu lực

60009 000.00.19.H26-200626-0014 200000208/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

60010 000.00.12.H19-200706-0001 200000033/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ AN PHÚ Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực