STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60051 20000014/HSCBSX-VP 200000003/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Gel siêu âm

Còn hiệu lực

60052 20000013/HSCBSX-VP 200000004/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60053 20000546/HSCBA-ĐN 200000012/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang sử dụng một lần

Còn hiệu lực

60054 20001657/HSCBSX-ĐN 200000004/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ AN PHÚ Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

60055 20001656/HSCBSX-ĐN 200000003/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang

Còn hiệu lực

60056 20015254/HSCBA-HN 200000569/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUÂN NGUYÊN KHẨU TRANG Y TẾ HECXIN

Còn hiệu lực

60057 20015257/HSCBA-HN 200000570/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 24H KHẨU TRANG Y TẾ 24H

Còn hiệu lực

60058 20015231/HSCBA-HN 200000571/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Máy đặt nội khí quản có camera

Còn hiệu lực

60059 20003358/HSCBSX-HCM 200000024/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VOLGA VN Khẩu trang Y tế kháng khuẩn VOLGA

Còn hiệu lực

60060 20000539/HSCBMB-NA 200000003/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AT

Còn hiệu lực