STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60101 17007677/HSCBA-HN 170001083/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM VẬT TƯ Y TẾ BÌNH MINH Dụng cụ y tế phẫu thuật chuyên khoa

Còn hiệu lực

60102 17007665/HSCBA-HN 170001084/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tay định vị đầu gần

Còn hiệu lực

60103 17007629/HSCBA-HN 170001085/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Máy xét nghiệm huyết học - CELL DIFF-3 +

Còn hiệu lực

60104 17007628/HSCBA-HN 170001086/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Chất rửa dùng cho máy đo đông máu - Washing Solution

Còn hiệu lực

60105 17007724/HSCBA-HN 170001087/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

60106 17007729/HSCBA-HN 170001088/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

60107 17007697/HSCBA-HN 170001089/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO ĐÈN KHÁM

Còn hiệu lực

60108 17007699/HSCBA-HN 170001090/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG

Còn hiệu lực

60109 17007693/HSCBA-HN 170001091/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO BÀN MỔ

Còn hiệu lực

60110 17007695/HSCBA-HN 170001092/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO BÀN KHÁM SẢN

Còn hiệu lực