STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60171 20000536/HSCBMB-NA 200000001/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y DƯỢC QUỲNH LƯU

Còn hiệu lực

60172 20000609/HSCBMB-NĐ 200000002/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOSYS

Còn hiệu lực

60173 20000144/HSCBA-HD 200000040/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG XANH VIỆT NABICA

Còn hiệu lực

60174 20000145/HSCBA-HD 200000041/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG XANH VIỆT Nước muối sinh lý Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

60175 20000296/HSCBA-TH 200000002/PCBA-TH

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM Y TẾ MỸ ĐỨC Khẩu trang y tế 04 lớp

Còn hiệu lực

60176 20000146/HSCBA-HD 200000039/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

60177 20000086/HSCBA-ĐNa 200000025/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH KIM SORA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

60178 20001023/HSCBSX-ĐNa 200000003/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Gạc y tế phủ nano bạc

Còn hiệu lực

60179 20001343/HSCBMB-HP 200000001/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GREENPHARM

Còn hiệu lực

60180 20006472/HSCBSX-HN 200000034/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MACCA VIP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực