STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60221 000.00.19.H26-200821-0020 200001616/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ kẹp

Còn hiệu lực

60222 000.00.19.H26-200821-0019 200001617/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ kéo/cắt

Còn hiệu lực

60223 000.00.19.H26-200821-0021 200001618/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ khay/hộp

Còn hiệu lực

60224 000.00.19.H26-200821-0027 200001619/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ thìa

Còn hiệu lực

60225 000.00.19.H26-200821-0018 200001620/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ giũa/róc

Còn hiệu lực

60226 000.00.19.H26-200821-0023 200001621/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ răng

Còn hiệu lực

60227 000.00.19.H26-200903-0012 200001622/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI WINGROUP KHẨU TRANG Y TẾ WINMASK

Còn hiệu lực

60228 000.00.19.H26-200903-0010 200001623/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

60229 000.00.19.H26-200903-0011 200000324/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN

Còn hiệu lực

60230 000.00.19.H26-200904-0004 200000325/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ LINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực