STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60231 000.00.19.H26-200610-0012 200001106/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi ABC SPRAY

Còn hiệu lực

60232 000.00.19.H26-200612-0006 200000194/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SỨC SỐNG MỚI

Còn hiệu lực

60233 000.00.19.H26-200508-0011 200001107/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG SIGMA VIỆT NAM Đèn đọc phim X Quang

Còn hiệu lực

60234 000.00.19.H26-200616-0009 200000136/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP ECOLIFE BĂNG DÁN VÀ CÁC SẢN PHẨM CÓ MỘT LỚP DÍNH ĐÃ TRÁNG PHỦ HƠẠC TẨM THẤM DƯỢC CHẤT

Còn hiệu lực

60235 000.00.19.H26-200611-0010 200001109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DEVELOPMENT THE WORLD Khẩu trang y tế cao cấp The World HC

Còn hiệu lực

60236 000.00.19.H26-200608-0008 200001110/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC, KỸ THUẬT TRANSMED Ghế khám hậu môn trực tràng

Còn hiệu lực

60237 19005894/HSCBPL-BYT 200000032/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

60238 20005941/HSCBPL-BYT 200000034/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ

Còn hiệu lực

60239 19005905/HSCBPL-BYT 200000033/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM

Còn hiệu lực

60240 19005917/HSCBPL-BYT 200000031/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI

Còn hiệu lực