STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60301 20013889/HSCBA-HCM 200000457/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Túi chườm

Còn hiệu lực

60302 20013888/HSCBA-HCM 200000458/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Nón phẫu thuật

Còn hiệu lực

60303 20013908/HSCBA-HCM 200000460/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC VŨ ĐỨC VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA NỮ OA

Còn hiệu lực

60304 20013901/HSCBA-HCM 200000461/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU Băng keo lụa

Còn hiệu lực

60305 20013903/HSCBA-HCM 200000462/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU Băng thun 3 móc

Còn hiệu lực

60306 20013904/HSCBA-HCM 200000463/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU Co nối ống nội khí quản/ Catheter Mount

Còn hiệu lực

60307 20013905/HSCBA-HCM 200000464/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU Mask oxy có túi người lớn/ trẻ em

Còn hiệu lực

60308 20013906/HSCBA-HCM 200000465/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU Mask phun khí dung người lớn/ trẻ em

Còn hiệu lực

60309 20003343/HSCBSX-HCM 200000017/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ Giường y tế

Còn hiệu lực

60310 20013909/HSCBA-HCM 200000466/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GS BEAUTY Miếng dán thải độc chân than đen hoạt tính (Black Foot Patch) nhãn hiệu Dr.Grandma

Còn hiệu lực