STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60331 17006641/HSCBA-HCM 170000976/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

60332 17006674/HSCBA-HCM 170000977/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

60333 17006642/HSCBA-HCM 170000978/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

60334 17006672/HSCBA-HCM 170000979/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

60335 17006671/HSCBA-HCM 170000980/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

60336 17006640/HSCBA-HCM 170000981/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

60337 17006683/HSCBA-HCM 170000982/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Bàn mổ

Còn hiệu lực

60338 17006685/HSCBA-HCM 170000984/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

60339 17006689/HSCBA-HCM 170000985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Băng dính dùng trong y tế

Còn hiệu lực

60340 17006691/HSCBA-HCM 170000986/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Băng dính dùng trong y tế

Còn hiệu lực