STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60341 17006543/HSCBA-HCM 170000910/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Côn giấy thấm hút ống tuỷ

Còn hiệu lực

60342 17006560/HSCBA-HCM 170000911/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Ống nghe y khoa và Máy đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực

60343 17008535/HSCBMB-HCM 170000366/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS

Còn hiệu lực

60344 170005531/HSCBA-HCM 170000912/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy đóng gói túi tiệt trùng

Còn hiệu lực

60345 17008558/HSCBMB-HCM 170000367/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y

Còn hiệu lực

60346 17008560/HSCBMB-HCM 170000368/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỒ DƯƠNG

Còn hiệu lực

60347 17008578/HSCBMB-HCM 170000369/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

60348 17007392/HSCBA-HN 170000852/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Máy xông tai mũi họng

Còn hiệu lực

60349 17007390/HSCBA-HN 170000853/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

60350 17007389/HSCBA-HN 170000854/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Xe đẩy dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực