STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60361 19000295/HSHNPL-BYT 19000604/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ANH GIANG

Còn hiệu lực

60362 19000294/HSHNPL-BYT 19000602/BYT-CCHNPL

LÊ HỒNG NẮNG

Còn hiệu lực

60363 19000292/HSHNPL-BYT 19000599/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DUY KHÁNH

Còn hiệu lực

60364 19000291/HSHNPL-BYT 19000596/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Còn hiệu lực

60365 19000290/HSHNPL-BYT 19000594/BYT-CCHNPL

BÙI TIẾN MẠNH

Còn hiệu lực

60366 19000289/HSHNPL-BYT 19000592/BYT-CCHNPL

NGÔ XUÂN HƯƠNG

Còn hiệu lực

60367 19000288/HSHNPL-BYT 19000590/BYT-CCHNPL

NGUYỄN KIỀU VÂN

Còn hiệu lực

60368 19000287/HSHNPL-BYT 19000588/BYT-CCHNPL

LÝ THANH THẢO

Còn hiệu lực

60369 19000286/HSHNPL-BYT 19000586/BYT-CCHNPL

ĐINH QUANG KHẢI

Còn hiệu lực

60370 19000285/HSHNPL-BYT 19000584/BYT-CCHNPL

NGUYỄN PHI LONG

Còn hiệu lực