STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60381 19000244/HSHNPL-BYT 19000518/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ THẾ

Còn hiệu lực

60382 19000243/HSHNPL-BYT 19000516/BYT-CCHNPL

NGÔ ĐẶNG HƯƠNG DUNG

Còn hiệu lực

60383 19000242/HSHNPL-BYT 19000514/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN LINH

Còn hiệu lực

60384 19000240/HSHNPL-BYT 19000512/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ HỒNG GẤM

Còn hiệu lực

60385 19000238/HSHNPL-BYT 19000510/BYT-CCHNPL

TRIỆU VĂN DUY

Còn hiệu lực

60386 19000237/HSHNPL-BYT 19000508/BYT-CCHNPL

PHÍ ĐÌNH BIÊN

Còn hiệu lực

60387 19000235/HSHNPL-BYT 19000506/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG ANH KHÔI

Còn hiệu lực

60388 19000234/HSHNPL-BYT 19000504/BYT-CCHNPL

NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

60389 19000233/HSHNPL-BYT 19000502/BYT-CCHNPL

HOÀNG CÔNG NAM

Còn hiệu lực

60390 19000230/HSHNPL-BYT 19000500/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THU DUYÊN

Còn hiệu lực