STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60391 000.00.04.G18-200803-0001 20000513CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THIỆN Khẩu trang Y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

60392 000.00.04.G18-200728-0004 20000512CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TÂN ĐÔNG TIẾN BÌNH DƯƠNG Khẩu trang y tế TADOTICO/ TADOTICO Medical face mask

Còn hiệu lực

60393 000.00.04.G18-200728-0003 20000511CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TÂN ĐÔNG TIẾN BÌNH DƯƠNG Khẩu trang y tế TADOTICO/ TADOTICO Medical face mask

Còn hiệu lực

60394 000.00.04.G18-200805-0002 20000510CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN ĐÔNG SÀI GÒN Khẩu trang y tế Hynam (Hynam Medical masks)

Còn hiệu lực

60395 000.00.04.G18-200807-0008 20000509CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP BẠCH TUYẾT / BẠCH TUYẾT MASK (3 LAYERS), KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP BẠCH TUYẾT / BẠCH TUYẾT MASK (4 LAYERS)

Còn hiệu lực

60396 000.00.04.G18-200813-0015 20000508CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

60397 000.00.04.G18-200813-0004 20000507CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MAY MẶC SẢN XUẤT QUANG THÁI KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

60398 000.00.04.G18-200810-0004 20000506CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ dây kim cánh ống thông/ A.V. Fistula Needle Set with Needle gauge 12G~24G

Còn hiệu lực

60399 000.00.04.G18-200817-0005 20000505CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT PHÚC AN KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

60400 000.00.04.G18-200813-0007 20000504CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Đèn chiếu vàng da một mặt - Overhead Phototherapy

Còn hiệu lực