STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60411 19000196/HSHNPL-BYT 19000453/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN TRUNG

Còn hiệu lực

60412 19000195/HSHNPL-BYT 19000450/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

Còn hiệu lực

60413 19000194/HSHNPL-BYT 19000448/BYT-CCHNPL

THÁI THỊ THANH THỦY

Còn hiệu lực

60414 19000193/HSHNPL-BYT 19000446/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TUẤN ANH

Còn hiệu lực

60415 19000192/HSHNPL-BYT 19000444/BYT-CCHNPL

ĐỖ HỮU VIỆT

Còn hiệu lực

60416 19000190/HSHNPL-BYT 19000442/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ THỌ

Còn hiệu lực

60417 19000188/HSHNPL-BYT 19000440/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Còn hiệu lực

60418 19000187/HSHNPL-BYT 19000438/BYT-CCHNPL

HỒ ANH TUẤN

Còn hiệu lực

60419 19000184/HSHNPL-BYT 19000436/BYT-CCHNPL

HỨA PHÚ DOÃN

Còn hiệu lực

60420 19000183/HSHNPL-BYT 19000434/BYT-CCHNPL

HOÀNG THU PHƯƠNG

Còn hiệu lực