STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60411 000.00.04.G18-200731-0006 20000097/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

Còn hiệu lực

60412 19000476/HSHNPL-BYT 20000096/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VIẾT THỊNH

Còn hiệu lực

60413 19000474/HSHNPL-BYT 20000095/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN VINH

Còn hiệu lực

60414 000.00.04.G18-200507-0004 20000094/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Còn hiệu lực

60415 000.00.04.G18-200609-0001 20000093/BYT-CCHNPL

ĐỖ MẠNH HÙNG

Còn hiệu lực

60416 19000445/HSHNPL-BYT 20000092/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ THANH TRÀ

Còn hiệu lực

60417 20000494/HSHNPL-BYT 20000091/BYT-CCHNPL

LÊ HỮU TRI

Còn hiệu lực

60418 20000497/HSHNPL-BYT 20000090/BYT-CCHNPL

LÊ THANH HÀ

Còn hiệu lực

60419 20000499/HSHNPL-BYT 20000089/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG

Còn hiệu lực

60420 20000500/HSHNPL-BYT 20000088/BYT-CCHNPL

VŨ THỊ NHẬT MINH

Còn hiệu lực