STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60461 19000511/HSCBMB-ĐL 190000003/PCBMB-ĐL

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA TÂY NGUYÊN

Còn hiệu lực

60462 19012611/HSCBA-HCM 190000844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy đọc huỳnh quang

Còn hiệu lực

60463 19012552/HSCBA-HCM 190000845/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Thiết bị hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

60464 19012602/HSCBA-HCM 190000846/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Đèn khám Tai mũi họng

Còn hiệu lực

60465 19012605/HSCBA-HCM 190000848/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Đèn khe khám mắt

Còn hiệu lực

60466 19012612/HSCBA-HCM 190000849/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Hóa chất đánh giá hiệu năng dùng cho máy đọc huỳnh quang

Còn hiệu lực

60467 19012614/HSCBA-HCM 190000850/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Ghế khám Tai mũi họng

Còn hiệu lực

60468 19012608/HSCBA-HCM 190000851/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Dụng cụ vặn nha khoa

Còn hiệu lực

60469 19012595/HSCBA-HCM 190000852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu

Còn hiệu lực

60470 19012601/HSCBA-HCM 190000853/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môi trường nuôi cấy đổ sẵn

Còn hiệu lực