STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60721 000.00.19.H29-200504-0027 200000881/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

60722 000.00.19.H29-200504-0028 200000882/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

60723 000.00.19.H29-200504-0029 200000883/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

60724 000.00.19.H29-200504-0030 200000884/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

60725 000.00.19.H29-200505-0003 200000141/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH OLYMPUS MED

Còn hiệu lực

60726 000.00.19.H29-200527-0004 200000140/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AIDER Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60727 000.00.19.H29-200527-0008 200000141/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA MINH ĐỨC SÀI GÒN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60728 000.00.19.H29-200527-0010 200000885/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐOÀN THỊ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60729 000.00.19.H29-200504-0038 200000886/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

60730 000.00.19.H29-200504-0039 200000887/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực