STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60731 18011609/HSCBA-HN 180001823/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Dụng cụ tập xoay cổ chân

Còn hiệu lực

60732 18011610/HSCBA-HN 180001824/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Khung tập đi

Còn hiệu lực

60733 18011611/HSCBA-HN 180001825/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Đèn điều trị hồng ngoại

Còn hiệu lực

60734 18011781/HSCBMB-HN 180000261/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

60735 18011584/HSCBA-HN 180001826/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

60736 18011597/HSCBA-HN 180001827/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ Panh nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực

60737 18011603/HSCBA-HN 180001828/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đầu camera 4K

Còn hiệu lực

60738 18011615/HSCBA-HN 180001848/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bồn thủy liệu ngâm chân

Còn hiệu lực

60739 18009080/HSCBMB-HCM 180000227/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG

Còn hiệu lực

60740 18011790/HSCBMB-HN 180000265/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực