STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60741 18011648/HSCBA-HN 180001853/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Cáng y tế

Còn hiệu lực

60742 18011651/HSCBA-HN 180001854/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Máy nhuộm tế bào

Còn hiệu lực

60743 18011793/HSCBMB-HN 180000267/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ETS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

60744 18011657/HSCBA-HN 180001856/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Giường bệnh nhân điều khiển bằng tay quay

Còn hiệu lực

60745 18011659/HSCBA-HN 180001857/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Giường bệnh nhân điều khiển bằng điện

Còn hiệu lực

60746 18011660/HSCBA-HN 180001858/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Đệm điện khí hơi

Còn hiệu lực

60747 18011663/HSCBA-HN 180001859/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT ỐNG NGHE Y TẾ

Còn hiệu lực

60748 18011666/HSCBA-HN 180001860/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Đèn đọc phim Xquang

Còn hiệu lực

60749 18011667/HSCBA-HN 180001861/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHÂU DƯƠNG Nạng cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

60750 18011794/HSCBMB-HN 180000268/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực