STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60751 18011587/HSCBA-HN 180001764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Xe cáng bệnh nhân, tủ đầu giường bệnh nhân có giá giày dép

Còn hiệu lực

60752 18011529/HSCBA-HN 180001765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM Eglidons suppositories

Còn hiệu lực

60753 18011524/HSCBA-HN 180001725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLORY VIỆT NAM Miếng dán mụn Acne and spot Patches Treat&ease

Còn hiệu lực

60754 18011552/HSCBA-HN 180001726/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Cán dao mổ

Còn hiệu lực

60755 18011553/HSCBA-HN 180001727/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Đục xương

Còn hiệu lực

60756 18011554/HSCBA-HN 180001728/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ gặm cột sống

Còn hiệu lực

60757 18011558/HSCBA-HN 180001729/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ vén mô não

Còn hiệu lực

60758 18011555/HSCBA-HN 180001730/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ móc dây thần kinh

Còn hiệu lực

60759 18011556/HSCBA-HN 180001731/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ nạo thai

Còn hiệu lực

60760 18011557/HSCBA-HN 180001732/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ phẫu thuật sỏi

Còn hiệu lực