STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60761 18011788/HSCBMB-HN 180000270/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH

Còn hiệu lực

60762 18011545/HSCBA-HN 180001871/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH GIƯỜNG, GHẾ Y TẾ VÀ XE ĐẨY BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

60763 18000712/HSCBSX-LA 180000005/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN META BIOMED VINA Vật liệu trám bít ống tủy

Còn hiệu lực

60764 18011605/HSCBA-HN 180001829/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Bàn mổ

Còn hiệu lực

60765 18011786/HSCBMB-HN 180000262/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT Á

Còn hiệu lực

60766 18011623/HSCBA-HN 180001831/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý Đai nẹp hỗ trợ chức năng OSIS

Còn hiệu lực

60767 18011787/HSCBMB-HN 180000263/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GP

Còn hiệu lực

60768 18011625/HSCBA-HN 180001832/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập đi

Còn hiệu lực

60769 18011626/HSCBA-HN 180001833/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập chi trên chi dưới

Còn hiệu lực

60770 18011616/HSCBA-HN 180001834/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bộ soi thanh quản người lớn

Còn hiệu lực