STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60781 18011632/HSCBA-HN 180001840/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ mông, cơ đùi trong

Còn hiệu lực

60782 18011633/HSCBA-HN 180001841/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ mông, tứ đầu đùi , bắp chân

Còn hiệu lực

60783 18011634/HSCBA-HN 180001842/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ bắp tay trước và bắp tay sau

Còn hiệu lực

60784 18011636/HSCBA-HN 180001843/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ ngực lớn và bắp tay sau, vai

Còn hiệu lực

60785 18011635/HSCBA-HN 180001844/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ ngực lớn, bắp tay trước và sau

Còn hiệu lực

60786 18011789/HSCBMB-HN 180000264/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG

Còn hiệu lực

60787 18011637/HSCBA-HN 180001845/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Hệ thống tập chi trên, chi dưới 9 kiểu tập

Còn hiệu lực

60788 18011644/HSCBA-HN 180001846/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

60789 18011645/HSCBA-HN 180001847/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Xe đẩy dụng cụ tiêm truyền nhựa

Còn hiệu lực

60790 18001266/HSCBA-BD 180000072/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM TRÒNG MẮT KÍNH THUỐC

Còn hiệu lực