STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60801 18010962/HSCBA-HCM 180001912/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO LTQ Bộ dụng cụ phẫu thuật bụng tổng quát

Còn hiệu lực

60802 18010982/HSCBA-HCM 180001913/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Máy ly tâm và phụ kiện

Còn hiệu lực

60803 18010912/HSCBA-HCM 180001899/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Hoá Chất sử dụng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

60804 18010865/HSCBA-HCM 180001888/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA CHAI CẤY MÁU HAI PHA

Còn hiệu lực

60805 18010866/HSCBA-HCM 180001889/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ MÔI TRƯỜNG ĐĨA THẠCH

Còn hiệu lực

60806 18010867/HSCBA-HCM 180001890/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA BỘ ĐỊNH DANH IVD NK-IDS 14GNR

Còn hiệu lực

60807 18010868/HSCBA-HCM 180001891/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ ĐĨA KHÁNG SINH

Còn hiệu lực

60808 18010869/HSCBA-HCM 180001892/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA NK-PYLORI TEST

Còn hiệu lực

60809 18010905/HSCBA-HCM 180001898/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ CHẤT BỔ SUNG

Còn hiệu lực

60810 18010870/HSCBA-HCM 180001893/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ THUỐC NHUỘM VI SINH

Còn hiệu lực