STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60811 18010867/HSCBA-HCM 180001890/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA BỘ ĐỊNH DANH IVD NK-IDS 14GNR

Còn hiệu lực

60812 18010868/HSCBA-HCM 180001891/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ ĐĨA KHÁNG SINH

Còn hiệu lực

60813 18010869/HSCBA-HCM 180001892/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA NK-PYLORI TEST

Còn hiệu lực

60814 18010905/HSCBA-HCM 180001898/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ CHẤT BỔ SUNG

Còn hiệu lực

60815 18010870/HSCBA-HCM 180001893/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ THUỐC NHUỘM VI SINH

Còn hiệu lực

60816 18010890/HSCBA-HCM 180001894/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Khay lấy dấu răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

60817 18010902/HSCBA-HCM 180001895/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ MÔI TRƯỜNG CHUYÊN CHỞ

Còn hiệu lực

60818 18010903/HSCBA-HCM 180001896/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ MÔI TRƯỜNG TĂNG SINH-PHONG PHÚ

Còn hiệu lực

60819 18010904/HSCBA-HCM 180001897/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VÀ HỖ TRỢ

Còn hiệu lực

60820 18010722/HSCBA-HCM 180001881/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tăm bông kiểm soát chất lượng sử dụng cho hệ thống BD Veritor™

Còn hiệu lực