STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60941 000.00.12.H19-200814-0001 200000020/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XANH BỘ QUẦN ÁO PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

60942 000.00.16.H02-200813-0001 200000018/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SJC Bộ quần áo phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

60943 000.00.10.H31-200812-0004 200000038/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH TM & DV TÂN SINH PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60944 000.00.17.H39-200806-0001 200000034/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ ĐỨC HUY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60945 000.00.17.H39-200807-0001 200000035/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN 3C PHARMA Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

60946 000.00.17.H39-200811-0001 200000055/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TH SỨC KHỎE VIỆT NAM Khẩu trang y tế DR OH/ Medical Mask DR OH

Còn hiệu lực

60947 000.00.17.H39-200812-0001 200000036/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60948 000.00.17.H39-200813-0001 200000056/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP J&U khẩu trang y tế Safeya

Còn hiệu lực

60949 000.00.16.H23-200817-0001 200000092/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NHÔM QUANG MINH Khẩu trang y tế Quang Minh

Còn hiệu lực

60950 000.00.16.H23-200813-0001 200000093/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH TYZ KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực