STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60941 18010765/HSCBA-HCM 180001764/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ HYPER DYNAMIC VIỆT NAM Máy đọc DR. AiM Reader

Còn hiệu lực

60942 18010776/HSCBA-HCM 180001765/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO CHỈ NHA KHOA PHARMACITY

Còn hiệu lực

60943 18010779/HSCBA-HCM 180001766/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ PHARMACITY

Còn hiệu lực

60944 18010781/HSCBA-HCM 180001768/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Túi cho ăn

Còn hiệu lực

60945 18010783/HSCBA-HCM 180001769/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Ống đo đựng máu

Còn hiệu lực

60946 18010791/HSCBA-HCM 180001770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

60947 18000611/HSCBMB-CT 180000005/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

60948 18011751/HSCBMB-HN 180000248/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE

Còn hiệu lực

60949 18011505/HSCBA-HN 180001702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Ống đồng y tế và phụ kiện đường ống

Còn hiệu lực

60950 18011759/HSCBMB-HN 180000244/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực