STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
601 000.00.19.H29-220616-0001 220001367/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Thanh chắn lưỡi thông khí ( Airway ) các số

Còn hiệu lực

602 000.00.04.G18-220621-0007 220002545/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng T4 tự do

Còn hiệu lực

603 000.00.16.H46-220606-0001 220000066/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH TMTH VÀ TBYT QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

604 000.00.19.H29-220613-0006 220002119/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

605 000.00.19.H29-220617-0001 220002118/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Kim tiêm y tế

Còn hiệu lực

606 000.00.19.H29-220616-0043 220001366/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Máy ly tâm

Còn hiệu lực

607 000.00.19.H29-220616-0042 220001365/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Máy ly tâm

Còn hiệu lực

608 000.00.19.H29-220616-0041 220001364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Máy ly tâm lạnh

Còn hiệu lực

609 000.00.19.H29-220616-0040 220001363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Máy ly tâm

Còn hiệu lực

610 000.00.19.H29-220616-0034 220002117/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN Bộ dụng cụ banh mống mắt

Còn hiệu lực