STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60991 000.00.19.H26-200515-0003 200000923/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẤT LINH HÀ NỘI Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

60992 000.00.19.H26-200514-0007 200000153/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NHẬT THÁI

Còn hiệu lực

60993 000.00.19.H26-200515-0007 200000924/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Kính hiển vi soi thẳng

Còn hiệu lực

60994 000.00.19.H26-200518-0002 200000925/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC XANH VIỆT NAM OKUSCAR

Còn hiệu lực

60995 000.00.19.H26-200518-0001 200000154/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TRƯỜNG VIỆT

Còn hiệu lực

60996 000.00.19.H26-200515-0006 200000117/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HẢI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60997 000.00.19.H26-200519-0012 200000155/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HDT GLOBAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

60998 000.00.19.H26-200515-0001 200000927/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH MINH VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60999 000.00.19.H26-200511-0014 200000156/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN

Còn hiệu lực

61000 000.00.19.H26-200522-0013 200000928/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIPHA CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIPHA

Còn hiệu lực